Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές issue thumbnail

Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές

Εκδότης: Εκδόσεις Ταξιδευτής
Συγγραφείς: Βογινδρούκας Ι., Sherratt D.
ISBN: 978-960-9692-98-4
Ημερομηνία: 22/7/2014
Οδηγός εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
10,40 €
ΑΓΟΡΑ
  Μάθετε πως να κάνετε ΔΩΡΟ το έντυπο/συνδρομή. Δείτε πως  
Προεπισκόπηση
Διαθέσιμο για: Win | Mac | iPhone | iPad | Win8 | Android


Score:  (Customer Ratings: )
 
Οι συγγραφείς Ι. Βογινδρούκας - λογοπεδικός και D. Sherrat - εκπαι-δευτικός, με το βιβλίο τους «Οδηγός Εκπαίδευσης παιδιών με διάχυτες ανα-πτυξιακές διαταραχές», των εκδόσεων Ταξιδευτής, εμπλουτίζουν την ελλη¬νική βιβλιογραφία στον τομέα του αυτισμού και παρέχουν ένα σημαντικό βοήθημα σε εκπαιδευτικούς, γονείς και όλους όσους συμμετέχουν στην εκ¬παίδευση, αλλά και στην αντιμετώπιση των ατόμων με αυτισμό. Το βιβλίο παρέχει, εν συντομία, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη φύση του αυτισμού και των συναφών διαταραχών και, κυρίως, οδηγίες και παραδείγματα εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, ιδιαίτερα χρήσιμα στην καθη¬μερινή ζωή στο σχολείο και στο σπίτι. Οι συγγραφείς, με τη χρήση του α" πληθυντικού προσώπου, που κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο, προκαλούν άμεσα το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του αναγνώστη, ενώ η αποφυγή δυσνόη¬των επιστημονικών όρων, καθιστά το περιεχόμενο κατανοητό, εύχρηστο και προσφιλές σε ευρύ κοινό.
Video not available for this book

This book has no reviews